Izdelku je potekel rok uporabe? Ni panike.

Če ste opazili, da je prehranskemu dopolnilu, ki ga uporabljate, potekel rok uporabe, ga še ni treba vreči v smeti. Ob pravilnem shranjevanju je običajno uporaben še po tem, ko mu je potekel rok trajanja. 

image

V najhujšem primeru lahko aktivne sestavine v prehranskih dopolnilih sčasoma izgubljajo svojo moč, zaradi česar se zmanjša učinkovitost.

Ker prehranska dopolnila v Sloveniji in Evropski uniji obravnavamo kot živila, jih ureja živilska zakonodaja. Zato povzemamo dejstva o roku veljavnosti živil, kot jih navajajo pri Nacionalnem inštitutu za javno zdravje.

Kaj je rok uporabnosti živila?

Rok uporabnosti živila je čas, v katerem pod navedenimi skladiščnimi pogoji živilo ohrani svojo optimalno varnost in kakovost.

Kako se določa rok uporabnosti živila?

Določanje roka uporabnosti in ustrezno označevanje svojih izdelkov je del odgovornosti proizvajalcev živil. Označevanje izdelka vključuje tudi pogoje shranjevanja in ravnanja z izdelkom, da bi ta ohranil svoj rok uporabnosti, npr. »Po odprtju hraniti v hladilniku« ali »Hraniti v suhem in temnem prostoru«. Rok uporabnosti se običajno določa med razvojem živilskega izdelka.

Na začetku proizvajalec določa značilnosti živila, ki vplivajo na njegovo varnost in kakovost. To vključuje lastnosti sestavin, proizvodni postopek, tip embalaže (npr. z uporabo vakuumskega pakiranja ali modificirane atmosfere se podaljša rok uporabnosti) in pogoje skladiščenja izdelka, tako pri proizvajalcih kot kasneje pri potrošnikih.

Kako je rok uporabnosti označen na živilu?

Na embalaži živil se glede na vrsto živila uporabljata dva načina označevanja roka uporabnosti:

  1. »porabiti do« označuje datum, do katerega so živila varna za uporabo (teh živil po preteku datuma »porabiti do« ne uporabljajte, saj gre za hitro pokvarljiva živila, kot so sveže ribe, sveže mleto meso, sveže solate ipd.) in  
  2. »uporabno najmanj do« (kar velja za večino prehranskih dopolnil) označuje datum minimalne trajnosti, do katerega živila ohranijo pričakovano kakovost.

Živila so po datumu »uporabno najmanj do« varna za uporabo, če upoštevate navodila za shranjevanje in embalaža ni poškodovana, vendar lahko začenjajo izgubljati okus in teksturo.

Potrošniki naj zato sledijo navodilom proizvajalca o shranjevanju, predvsem naj pazijo na temperaturo skladiščenja in pogojem, ki veljajo po odprtju izdelka.

Kot zanimivost: svoje lastnosti najbolje obdržijo kapsule in tablete

Kot ocenjuje ameriški zdravnik Joseph Alton, ki se je poglobil v tehnike preživetja v primeru velikih naravnih nesreč ali drugih izrednih stanj, se denimo na primeru zdravil najbolje obnesejo kapsule in tablete. Tekoča zdravila so hitreje pokvarljiva. Je pa tudi zdravila najbolje shranjevati na suhem, hladnem in temnem. Pri teh trditvah se opira na izsledke ameriške državne študije v okviru programa Shelf Life Extension Program (program podaljšanja roka uporabe, op. a.).

Seveda to ni nekaj, kar bi vam tudi uradno priporočili. Uradno bo vsak lekarnar in zdravnik uporabo zdravil po pretečenem roku uporabe odsvetoval. Taka zdravila je namreč potrebno zavreči. 

Viri:

http://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/datoteke/rok_uporabnosti_zivil.pdf

http://www.mz.gov.si/fileadmin/mz.gov.si/pageuploads/javno_zdravje_2014/napotki_s_podrocja_prehranskih_dopolnil_2015.pdf

 

Izbrani izdelki za vas