Splošni pogoji uporabe partnerskega (affiliate) program trgovine sensilab.si

Za pridružitev partnerskemu (affiliate) programu trgovine Sensilab.si se je potrebno strinjati s pogoji uporabe partnerskega programa podjetja Farmicom d. o. o.. Z registracijo v partnerski program se smatra, da ste te pogoje razumeli in sprejeli.

1. Kdo se nam lahko pridruži?

V naš partnerski program se lahko pridružijo vse pravne osebe, ki bodo pri registraciji navedle pravilne podatke. V primeru, da pravna oseba navede nepopolne ali napačne podatke, si pridržujemo pravico do blokade partnerskega računa in zaslužka. Prav tako si zadržujemo pravico, da po lastni presoji zavrnemo sodelovanje s komerkoli. Partnerji ne smejo odpreti več kot en (1) račun. Podvojeni računi bodo nemudoma izbrisani.

2. Partnerji se zavezujejo, da bodo:

1. Da bo promocijski materijal in vsa vsebina na strani unikatna in ne bo kršila avtorskih ali licenčnih pravic.

2. Poskrbeli za pravilno delovanje vseh partnerskih povezav. Farmicom d. o. o.. ni dolžan preverjati pravilno delovanje povezav in obveščati partnerjev o nedelujočih povezavah. Prav tako ni odgovoren za morebitne izgubljene provizije zaradi nepravilnega delovanja povezav.

3. Da bodo po potrebi dopolnili ali prilagodili vsebino strani v primeru spremembe pravilnika uporabe partnerskega programa trgovine Sensilab.si. Upravljalec partnerskega programa pa se zavezuje, da bo o vseh spremembah predčasno obvestil vse partnerje prek elektronske pošte.

4. Da bodo vse objave in promocijski material objavljen v skladu s pravilnikom partnerskega programa Sensilab.si. Upravitelj partnerskega programa lahko po lastni presoji obvesti partnerja o kršitvi in zahteva odpravo kršitev. Ob večkratni kršitvi se lahko račun partnerja tudi zablokira.

5. Da bo njihova stran v skladu z zakonodajo in pravilniki Republike Slovenije.

6. Da bodo objavljali partnerske povezave le na straneh v njihovi lasti in straneh za katere imajo dovoljenje za upravljanje.

7. Da bodo posredovali vse pristajalne strani, oglasne kreative in druge pripomočke pri promociji spletne strani Sensilab.si v predogled odgovorni osebi v podjetju Farmicom d.o.o. za affiliate program (tilen.gaspersic@sensilab.com).

3. Partnerji se zavezujejo, da ne bodo:

1. Da ne bodo objavljali partnerskih povezav in ostalega promocijskega materiala na straneh z nezakonito, rasistično, sovražno in ostalo vsebino, ki bi lahko škodila ugledu spletne trgovine Sensilab.si in podjetju Farmicom d. o. o.. Upravljalec partnerskega programa si pridržuje pravico za prepoved objavljanje partnerskih povezav na straneh po lastni presoji.

2. Partner se zavezuje, da ne bo v nobeni obliki zavajal obiskovalce o njegovi povezavi s trgovino Sensilab.si ali podjetjem Farmicom d.o.o. in se izdajal za uradnega zastopnika.

3. Da ne bodo navajali neresnične in nepreverjene trditve o produktih, ki jih prodaja spletna trgovina Sensilab.si in podjetje Farmicom d.o.o.

4. Uporabljali domen, ki vsebujejo blagovne znamke ali imena izdelkov brez pisnega dovoljenja lastnika blagovne znamke ali izdelka.

5. Promovirali produkte preko elektronske pošte (mailing liste) osebam, od katerih niste dobili dovoljenje za pošiljanje komercialnih sporočil. V primeri spam-anja preko elektronske pošte, se partnerju nemudoma zablokira račun.

6. Da ne bodo zakupovali ključnih besed v oglaševalskem sistemu Google AdWords, ki vsebujejo imena blagovnih znamk podjetja Sensilab, vključno z imeni izdelkov. Izjeme so določeni izdelki katere posreduje odgovorni za affiliate program v podjetju Farmicom d.o.o..

4. Izplačila

Izplačila se izvedejo enkrat mesečno za preteklo obračunsko obdobje, vendar le v primeru da je partner dosegel višino minimalnega izplačila (50€). Obračunsko obdobje traja od prvega do zadnjega v mesecu, izplačilo pa med 15.-20. v naslednjem mesecu. Npr. Izplačila za junuar se izvedejo med 15.-20. februarju. Partner mora na podjetje Farmicom d.o.o. poslati račun na katerem je znesek za plačilo, ki ga ima vsak affiliate v nadzorni plošči affiliate programa.

Znesek dogovorjene provizije se obračuna od vrednosti naročenega izdelka (brez DDV) in ne velja za poštnino, darilno zavijanje, itd.

Do provizije ste upravičeni samo pri uspešno zaključenih prodajah. Neprevzete pošilke se ne štejejo za uspešno zaključene prodaje. Reklamacije, ki so del Sensilabove 100 % garancije zadovoljstva se štejejo za uspešno zaključeno prodajo.

5. Prekinitev sodelovanja

V primeru, da partner krši pravila uporabe, se lahko sodelovanje s partnerskim programom trgovine Sensilab.si nemudoma prekine. Če lastnik ali upravitelj partnerskega programa presodi, da sodelovanje s partnerjem kakorkoli škodi trgovini Sensilab.si ali podjetju Farmicom d.o.o., si pridržuje pravico do prekiniteve sodelovanja.

Partner lahko prekine sodelovanje tudi sam. O tem lahko obvesti upravitelja partnerskega programa preko elektronske pošte info@sensilab.com. Zaprtje računa bo opravljeno najpozneje v 5 delavnih dneh.

V primeru prekinitve sodelovanja, bo podjetje Farmicom d.o.o. poravnalo svoje obveznosti do partnerja najkasneje v šestdesetih (60) dneh po prekinitvi sodelovanja. Podjetje Farmicom d.o.o. v nobenem primeru ni dolžno poravnati zneskov nižjih od 50€.

Prav tako nismo dolžni izplačati provizij našim partnerjem če je ugotovljeno, da so kršili pravila sodelovanja.

6. Garancije

Podjetje Farmicom d.o.o. v nobeni obliki ne garantira, da boste s sodelovanjem v partnerskem programom trgovine Sensilab.si zaslužili.

7. Splošno

Vsi sodelojoči se strinjajo, da podjetje Farmicom d.o.o. ne odgovarja za nobene propadle investicije ali projekte partnerjev, ki so jih izvedeli v okviru sodelovanja v partnerskem programu trgovine Sensilab.si.

8. Pravni spori

Vsi sodelojoči v partnerskem programu se strinjajo, da se bodo vsi morebiti spori reševali na miren in sporazumen način. V primeru, da rešitev spora na tak način ni možna, je za reševanje le-tega pristojno sodišče v Ljubljani.