Pri vsakem naročilu nad 30 € prejmete še Vitamin D3 2000 IU popolnoma BREZPLAČNO!

Splošni pogoji in pravila sodelovanja v nagradni igri SlimJOY »Hujšaj skupaj z mano in končaj večni boj s kilogrami!«

1. Splošno

Organizator nagradne igre SlimJOY »Hujšaj skupaj z mano in končaj večni boj s kilogrami« je podjetje Sensilab d. o. o., Obrtna cona Logatec 30, 1370 Logatec (v nadaljevanju Sensilab) v sodelovanju s portalom www.ceneje.si.

Pogoji in način sodelovanja v nagradni igri so v celoti objavljeni na spletni strani www.sensilab.si/slimjoy-nagradna-igra.

Nagradna igra »Hujšaj skupaj z mano in končaj večni boj s kilogrami« poteka od 24. 4. do vključno 2. 6. 2017 do 23:59 na spletni strani www.sensilab.si/slimjoy-nagradna-igra.

2. Definicije pojmov

Udeleženci nagradne igre SlimJOY, kjer organizator zbira osebne zgodbe o hujšanju, so lahko fizične osebe s stalnim prebivališčem v Sloveniji, ki želijo sodelovati v brezplačni nagradni igri, se strinjajo s pogoji sodelovanja, ter v celoti izpolnijo objavljen obrazec.

V nagradni igri ne morejo sodelovati zaposleni pri organizatorju, njihovi ožji družinski člani, uporabniki družinskih bonusov zaposlenih v Sensilab, d. o. o. in druge osebe, ki so vključene v organizacijo tega izbora.

Fizične osebe, mlajše od 18 let, lahko v izboru sodelujejo le ob pisnem soglasju staršev ali zakonitih zastopnikov.

3. Potek nagradne igre

Vsi udeleženci, ki bodo preko obrazca na spletni strani www.sensilab.si/slimjoy-nagradna-igra poslali svojo sliko in svojo zgodbo o hujšanju, vpisali zahtevane podatke ter se strinjali s pravili in pogoji za sodelovanje v nagradni igri, bodo sodelovali v izboru za SlimJOY nagrade.

Prejet slikovni material in osebna zgodba bo prikazana in objavljena v spletni galeriji na www.sensilab.si/slimjoy-nagradna-igra (vsaka objava bo poleg fotografije in osebne zgodbe vsebovala še ime in priimek, kraj ter naziv fotografije).

Vsako objavljeno delo bo po uredniški potrditvi v času trajanja nagradne igre objavljeno na spletni strani 
www.sensilab.si/slimjoy-nagradna-igra in na ostalih lastnih kanalih Sensilaba.

Po vsakem prijavljenem delu udeleženec na elektronski naslov, ki ga je zapisal v prijavi, prejme potrdilo o uspešno oddanem delu.
Udeleženec lahko sodeluje le z eno fotografijo. Fotografija za oddajo je lahko v formatu .jpg ali .png in velika maksimalno 2 MB.
Naknadno posredovanje podatkov ni mogoče. Vsak udeleženec lahko sodeluje le enkrat.

4. Objava slikovnega materiala in zgodb

Z oddajo slikovnega materiala in zgodb se udeleženec strinja, da bodo le-ta objavljena na spletnem mestu www.sensilab.si in na ostalih lastnih kanalih Sensilaba. S sodelovanjem v nagradni igri se udeleženci strinjajo s tem, da se njihovo ime, priimek, kraj, elektronski naslov in drugi podatki (davčna številka v primeru, da so nagrajeni) (v nadaljevanju podatki), ki jih udeleženci fotonatečaja navedejo v prijavi na nagradni igri, posredujejo organizatorju ter se strinjajo, da se njihovi podatki (ime, priimek, kraj, fotografija), v primeru, da so nagrajeni, objavijo na spletni strani organizatorja.

Pridržujemo si pravico, da fotografije, ki so žaljive, diskriminatorne, zlonamerne, nespodobne, obrekljive, sovražne, grozeče, vulgarne in/ali napeljujejo k sovraštvu, nasilju, razširjanju in izražanju rasne, narodnostne, verske ali spolne nestrpnosti, vsebujejo simbole, znake, ki simbolizirajo totalitaristične režime, ali kako drugače vznemirjajo ljudi in/ali so po presoji organizatorja neprimerne za objavo, izbrišemo iz našega strežnika. Tovrstnih fotografij organizator ne bo objavil.

Fotografije izražajo stališča avtorjev, ne organizatorja Sensilab in Ceneje.si.

5. Izbor nagrajencev

Izmed vseh, ki bodo posredovali svojo sliko, zgodbo in vpisali svoje podatke, bo podjetje Sensilab d.o.o. v sestavi 3-članske komisije predstavnikov Sensilaba 6. 6. 2017 v Sensilab trgovini misli Zdravo v City parku v Ljubljani izbralo 15 nagrajencev. Vsi nagrajenci bodo do najkasneje 8. 6. 2017 objavljeni na spletni strani www.sensilab.si/slimjoy-nagradna-igra.

Izbrani nagrajenci bodo o nagradi in načinu prevzema nagrade obveščeni po e-naslovu najkasneje v osmih dneh po izboru, seznam nagrajencev pa bo v celoti objavljen na www.sensilab.si/slimjoy-nagradna-igra.

Nagrajenec se mora na obvestilo odzvati v roku, navedenem v e-pošti. V primeru, da se v tem roku ne odzove, izgubi pravico do nagrade in nagrada zapade oz. se podeli naslednjemu izbrancu.

6. Nagradni sklad

Nagrado podarja podjetje Sensilab d. o. o., Obrtna cona Logatec 30, 1370 Logatec.

Nagrade:

Glavna nagrada:

  • 1 x SlimJOY Full Body program

Ostale nagrade:

  • 2 x SlimJOY START UP program

  • 3 x SlimJOY kapsule + prehranski načrt Tejani Kitch’n

  • 9 x knjižica receptov Tejani Kitch'n

V primeru, da vrednost nagrade presega 42 EUR, dohodnino v imenu prejemnika nagrade plača podjetje Sensilab d. o. o., Obrtna cona Logatec 30, 1370 Logatec.

7. Obveznosti prijavljenih oseb na nagradno igro

Organizator si pridržuje pravico, da udeležencu ne podeli nagrade, če:

  • se pojavi dvom o istovetnosti podatkov in poštenem sodelovanju,

  • se ugotovi, da je udeleženec sodeloval v nasprotju s splošnimi pogoji in pravili,

  • če nagrajenec ne navede pravilnih osebnih podatkov in/ali ga ni mogoče obvestiti o izidu.

8. Zasebnost in varstvo podatkov

Vsak udeleženec organizatorju dovoljuje, da vodi, vzdržuje, združuje in obdeluje zbirko zbranih osebnih podatkov sodelujočih in registriranih uporabnikov v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov (Uradni list RS št. 86/04 in 67/07). Organizator zagotavljata varstvo osebnih podatkov v skladu z veljavno zakonodajo. Organizator lahko obdeluje zbrane osebne podatke za namene obveščanja o brezplačnem izzivu, vzorčenja, anketiranja in statistične obdelave podatkov, za ugotavljanje uporabe storitev, prilagajanje ponudbe in segmentacije, za raziskave trga, obveščanje o ponudbi, novostih, in ugodnostih ter za druge trženjske namene. Organizator se zavezuje, da podatkov ne bo posredoval tretjim osebam.

9. Pritožbe in reklamacije

Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator. Pritožbe in reklamacije lahko udeleženci pošljejo na info@sensilab.com. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da bodo odpravljene v zakonsko določenem času in o tem obvestila udeleženca.

Za vse spore je pristojno Sodišče v Ljubljani v Republiki Sloveniji.

10. Spremembe nagradne igre

Organizator izbora lahko v vsakem trenutku popolnoma spremeni zasnovo ter pravila in pogoje izbora, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki, ki so na strani javnosti. Organizator bo na primeren način in na primernem mestu udeležence obvestil o kakršnikoli spremembi oziroma dopolnitvi teh pravil.

11. Končne določbe

Organizator izbora ne odgovarja za morebitno škodo, nastalo zaradi tehničnih težav pri operaterju omrežja oziroma zaradi napak pri internetnih povezavah oziroma zaradi tehničnih težav, do katerih lahko pride zaradi napak v delovanju izbora.

Udeležencem izbora sta ves čas zagotovljeni podpora in pomoč na elektronskem naslovu info@sensilab.com.

Za vsa vprašanja, ki se lahko pojavijo v zvezi z izborom in niso urejena s temi pravili, daje ustrezna tolmačenja komisija organizatorja.

Odločitev komisije o vseh vprašanjih v zvezi s tem izborom ter z njim povezanimi pravili je dokončna, velja za vse udeležence in nanjo ni mogoča pritožba.

Pravila izbora so ves čas trajanja nagradne igre dostopna na spletni strani na www.sensilab.si/slimjoy-nagradna-igra.

V Ljubljani, 24. aprila 2017