Kako se maščoba porablja

Lipoliza je proces razgradnje maščob na glicerol in proste maščobne kisline. V telesu se nenehno dogajata izplavljanje in nalaganje maščob. Če se več maščob nalaga, kot izplavlja, maščobe kopičimo, če pa se jih več izplavlja kot nalaga, jih izgubljamo. 

image

Tudi ob energetskem ravnovesju se lahko maščobne obloge prerazporejajo v različne predele telesa. To se dogodi ob spremembi hormonskega stanja v telesu. Primer tega je menopavza in nosečnost pri ženskah ter dolgotrajni stres.

Maščobe, natančneje trigliceridi, se pretvarjajo v energijsko bogato molekulo ATP v treh korakih.

#1 Razgradnja maščob

Prvi korak je splavitev trigliceridov iz adipocita. Pri tem je najbolj pomembna aktivnost hormonsko senzitivne lipaze (HSL), ki trigliceride razgradi na proste maščobne kisline in glicerol. Aktivnost tega encima regulirajo hormoni inzulin, adrenalin, testosteron, kortizol, estrogen in rastni hormon. Najbolj ga inhibira inzulin in najbolj aktivira adrenalin (slika 1).

Adrenalin se na membrani adipocitov veže na α in β adrenoreceptorje. α adrenoreceptorji lipolizo zavirajo, β pa jo spodbujajo. Maščobne celice vsebujejo različna razmerja adrenoreceptorjev, zato je na nekaterih delih maščobne obloge težje izgubiti kot na drugih. To je tudi razlog, da ženske težje shujšajo, saj imajo več α adrenoreceptorjev.

Slika 1[i]. Razgradnja maščob ob odsotnosti inzulina (prirejeno po Freudenrich, 2000).
Legenda: MK – maščobne kisline, ACTH – adrenokortikotropin

 

#2 Transport maščob

Po razgradnji trigliceridov na maščobne kisline in glicerol pride do njihovega prenosa na ekstracelularno stran adipocitov. S pretokom krvi se proste maščobne kisline prenesejo do mišic ali pa ostanejo v mikrocirkulaciji okoli maščobnih celic, ki jih lahko nato ponovno naložijo v notranjost. Na pretok krvi vplivajo temperatura, α in β adrenoreceptorji, določena hranila in vadba. Glicerol se takoj transportira naprej, saj ga maščobne celice ne morejo ponovno izkoristiti, proste maščobne kisline pa se vežejo na albumin in z njim potujejo po krvi.

 

#3 Poraba maščob za energijo

Ko pridejo proste maščobne kisline, vezane na prenašalce, do jeter ali mišic, se s pomočjo proteina, ki veže maščobne kisline, prenesejo v notranjost celic. Tu se preko encima karnitin palmitil transferaze (KPT), katerega aktivnost je odvisna od zasedenosti glikogenskih zalog, prenesejo v mitohondrij, kjer se pretvorijo v energijsko bogate molekule ATP. 

Poraba maščobnega tkiva

Kemijska formula povprečnega triglicerida v adipocitu je C55H104O6. Ob vadbi, ki povzroči pospešeno dihanje, se maščobe preko številnih vmesnih procesov pretvorijo v ogljikov dioksid in vodo (slika 2).

Slika 2[i]. Pretvarjanje maščobnega tkiva ob hujšanju. (Prirejeno po MacDonald, 2014)

 

Kemijski izračun pokaže, da se 84 % delež triglicerida pretvori v CO2, ki ga izločimo z izdihanim zrakom, 16 % delež pa v vodo, ki jo izločimo z izdihanim zrakom in s potenjem.

10 kg maščob se torej pretvori v 8,4 kg CO2 in 1,6 kg vode.

Ta pojav drži samo ob odsotnosti inzulina, ko je encim HSL aktiviran in telo pospešeno porablja proste maščobne kisline kot vir energije.

Povzetek

Iz napisanega lahko povzamemo dve glavni pravili, ki se jih je priporočljivo držati za uspešno in maksimalno hujšanje.

#1 Zagotoviti nizko raven inzulina

Vsakodnevno hujšanje

 • To dosežemo z nizko-hidratno prehrano, pri kateri je vnos ogljikovih hidratov nizek (pod 50 g/dan).
 • To je najbolj učinkovit način, da boste 24 ur na dan in 7 dni v tednu kurili maščobne obloge, saj bo encim HSL aktiviran.
 • Tudi s kakršnokoli vadbo, ki jo boste izvajali v kateremkoli delu dneva, boste porabljali proste maščobne kisline iz vaših zalog.

Kratkotrajno hujšanje

 • Samo v primeru, da se iz različnih razlogov ne morete držati nizko-hidratne prehrane
 • Vadbo izvajajte ob nizki vrednosti inzulina
  • 3 ure po obroku, ko vrednosti inzulina pade
  • Zjutraj na tešče, ko je raven inzulina najnižja
  • Po 10-minutnem ogrevanju, ko prav tako pade inzulin

#2 V času vadbe povečati vrednost adrenalina

 • Adrenalin dvignemo z visoko-intenzivno vadbo (intervali, vadba za moč)
 • Adrenalin rahlo dvignemo s kavo, zelenim čajem in kajenskim poprom (vse te sestavine se nahajajo v Fat Out)

Kako zagotoviti maksimalno in uspešno hujšanje z dodatki?

Za vsakodnevno maksimalno kurjenje odvečnih maščobnih oblog priporočam

30 days Slim Women za ženske ali                             

30 day Slim Men za moške.                                        

 

 

Avtor besedila:

Tadej Česnik,

univ. dipl. prof. šp. vzg.,

abs. živ. in prehr.

 


[i] MacDonald, F. (2014). This is where body fat ends up when you lose weight. Pridobljeno 14.9.2015, izhttp://www.sciencealert.com/this-is-where-body-fat-ends-up-when-you-lose-weight

 

Bray, G., A., Bouchard, C. (2004). Handbook of obesity; Clinical applications. New York: Marcel Dekker, Inc.


McDonald, L. (2008). The stubborn fat solution. Salt Lake City: Lyle McDonald Publishing.


Meerman, R. (2013). The mathematics of weight loss. Pridobljeno 29.8.2014, iz http://tedxtalks.ted.com/video/The-mathematics-of-weight-los-2;search%3Atag%3A%22tedxqut%22[i] Freudenrich, C. (2000). How fat cells work. Pridobljeno 14.9.2015, iz http://science.howstuffworks.com/life/cellular-microscopic/fat-cell2.htm