Po naravni poti do zdravih sečil

Med alternativne metode zdravljena okužb sečil spadajo uporaba D-manoze ter izvlečki brusnic in borovnic. D-manoza je enostavni sladkor, ki se absorbira v zgornjem delu prebavil, ter se preko jeter nepredelana prenese v krvni obtok, od tam pa se preko ledvic v visoki količini izloči v urin.

image

Deluje tako, da se bakterije namesto na sladkorne dele na površini celic mehurja vežejo na D-manozo v urinu in se odplaknejo iz telesa. Ker so dejavniki za vezavo na sladkorje pri bakterijah vrste E. coli zelo pogosti, je to verjetno razlog, da se z D-manozo pozdravi do 90% nezapletenih infekcij sečil v enem do dveh dneh, zelo učinkovita pa naj bi bila tudi pri preprečevanju kroničnih infekcij.Podobne učinke imajo tudi izvlečki brusnic in borovnic, le da je v njih D-manoza prisotna v manjši koncentraciji in so zato manj učinkoviti.

Pozitivne učinke D-manoze na zdravje sečil nakazuje tudi raziskava, ki je bila že leta 2007 izvedena na bakterijah vrste E.coli. V tej študiji smo preučevali bakterije, ki so bile izolirane iz urina sto dveh pacientov z vnetjem sečil in so bili zdravljeni v zdravstvenih domovih v Ljubljani. Pri bakterijah smo določevali, kateri elementi, ki jim omogočajo povzročanje bolezni, so prisotni v njihovem genetskem zapisu.

Pri stotih izolatih (98 odstotkov preučevanih bakterij) smo ugotovili, da imajo genetski zapis za dejavnik, ki jim omogoča vezavo na sladkorne ostanke na površini celic sečil. Ta rezultat pomeni, da bi verjetno pri stotih pacientih vključenih v raziskavo, vnetje sečil lahko pozdravili z uporabo D-manoze, na katero bi se bakterije lahko vezale namesto na sladkorne ostanke na površini celic.

Raziskava je primerljiva s tujimi, v katerih je ocenjeno, da ima okoli 95 odstotkov bakterij zapis za isti dejavnik. Uporaba D-manoze kot alternative za zdravljenje infekcij sečil je še posebno pomembna zaradi naraščajoče odpornosti proti antibiotikom, kar se je pokazalo tudi pri preučevanih bakterijah, saj jih je bila kar polovica odpornih proti vsaj enemu od zgoraj naštetih najpogosteje uporabljenih antibiotikov.

Poleg naraščajoče odpornosti bakterij proti antibiotikom, je izbira alternativnega načina zdravljenja z D-manozo primernejša tudi zaradi možnih neprijetnih stranskih učinkov antibiotikov. Ker so neselektivni uničevalci bakterij, v človeškem telesu odstranjujejo tako povzročitelja bolezni kot tudi druge koristne bakterije, posledica pa so prebavne težave, slabost in glivične infekcije, pri nekaterih ljudeh pa antibiotiki sprožijo alergične reakcije.

Povzeto po Diplomi Virulentni dejavniki uropatogenih sevov bakterije Escherichia coli, zbranih v enotah Zdravstvenega doma Ljubljana narejena na Biotehniški fakulteti, na Oddelku za Biologijo in raziskavi Genetic background of uropathogenic Escherichia coli isolates from Slovenia inrelation to fluoroquinolone and sulfamethoxazole/trimethoprim resistance = Genetsko ozadje uropatogenih sevov bakterije Escherichia coli iz Slovenije v povezavi z odpornostjo proti fluorokinolonom in sulfametoksazol/trimetoprimu. Acta biol. slov., 2011.