Vodič do neomajne motivacije

A poznate tisti občutek, ko se ti zdi, da lahko dobesedno premakneš svet? Ko se ti vse težave zdijo premagljive in počutiš se, kot da te nič ne more ustaviti? Kaj pa tiste dneve, ko se ti zdi odveč že to, da sploh moraš vstati s postelje? So vam tudi ti znani?

image

Povsem naravno je, da doživljamo obe situaciji. Vendar to ne pomeni, da moramo svoje življenje povsem prepustiti naključju. Sami lahko vplivamo na to, kakšno bo naše počutje in kako bomo preživeli dan: ga bomo prespali ali osvajali svet?

Vzemite v roke zvezek in pisalo ter sledite navodilom - čas je postavitev ciljev in za pripravo osebnega načrta za samomotivacijo. Tako si boste začrtali pravo pot in se prepričali, da na njej tudi ostanete :)

1. KORAK: Postavitev ciljev

Če se boste s pozitivnim pričakovanjem veselili prihodnosti, bo vse manj prostora za negativne misli in občutke. Pomislite, kakšno si želite, da bi bilo vaše življenje čez 10 let? Kaj boste morali storiti v naslednjih desetih, petih, dveh letih, da boste to dosegli? Kaj boste morali storiti že letos?

Postavite si učinkovite cilje v 6 korakih:

  1. Opišite svojo idealno prihodnost. Pri tem bodite realni, vendar ne pretirano skromni.
  2. Naštejte vse lastnosti, znanja in veščine, ki jih mora imeti oseba, kot vidite sebe v prihodnosti. Označite tiste lastnosti, znanja in veščine, ki jih še nimate.
  3. Napišite jih še enkrat z velikimi tiskanimi črkami, vsako na svojo stran zvezka.
  4. Za vsako lastnost, znanje in veščino zapišite korake, ki so potrebni, da jih pridobite. To so vaši cilji.
  5. Naredite časovni načrt za tekoče in naslednje leto za vse dejavnosti, ki jih boste morali opraviti, da boste dosegali zastavljene cilje. 
  6. Kjer je potrebno, opredelite dejavnosti na mesečnem, tedenskem, ali celo dnevnem nivoju.


2. KORAK: Motivacija

Afirmacije so eno najmočnejših orodij dolgoročne motivacije. Naše razmišljanje je tisto, ki odločilno vpliva na naše vedenje. In ravno naše vedenje je tisto, ki določa našo prihodnost. S ponavljanjem afirmacij postopoma spreminjamo miselne vzorce, ki nas omejujejo in nam preprečujejo, da bi v življenju dosegli več.

  1. Najbolj od vsega nas bo motivirala misel na to, ZAKAJ si želimo življenje, kot smo si ga orisali. Ponovno razmišljamo v občutkih.
  2. Zdaj pa iz stavkov tvorite pozitivne afirmacije - razmišljajte tako, kot da bi že dosegli vse, kar ste si zadali.

Ne odlašajte, takoj si pripravite svoj načrt ali pa si v koledar nastavite opomnik - znanje nam samo po sebi nič ne pomaga, če ga ne spravimo v prakso. :)