Vpliv prehrane na pridobivanje in izgubljanje maščobnih oblog

Največji vpliv na nalaganje maščobnih oblog ima prehrana in njen vpliv na izločanje hormonov. Vsa hrana ne redi enako in, kot boste videli v nadaljevanju, ima glavno vlogo pri nalaganju maščob prav inzulin, katerega izločanje sprožimo z uživanjem ogljikovih hidratov.

Predstavil vam bom nekaj kombinacij makrohranil in lahko se boste poučili, katerim kombinacijam se je priporočljivo izogniti za izgubo telesne maščobe.

image

Še nekaj osnov pred začetkom 

Uskladiščeno maščobo v našem telesu sestavljajo trigliceridi, ki so sestavljeni iz glicerola in treh prostih maščobnih kislin.

Slika 1. Sestava triglicerida

Telo iz glukoze sintetizira glicerol, proste maščobne kisline pa dobi preko prehrane iz maščob, lahko pa jih sintetizirajo jetra ob preveliki količini ogljikovih hidratov.

Prehrana polna ogljikovih hidratov in maščob

Maščobe se v tankem črevesju razgradijo na proste maščobne kisline in se s pomočjo hilomikrona transportirajo v limfni obtok, jetra in nazadnje v kri.         
Ogljikovi hidrati se razgradijo na monosaharide, ki prehajajo neposredno v kri. Aktivira se trebušna slinavka, ki izloči inzulin z namenom, da zniža vrednosti sladkorja v krvi. 

Prisotnost hilomikronov, ki nastanejo po zaužitju maščob, in hormona inzulina, ki se izloča po zaužitju ogljikovih hidratov, poveča aktivnost lipoprotein lipaze (LPL). LPL je encim, ki se nahaja na maščobnih in mišičnih celicah. Encim LPL reagira s hilomikronom tako, da trigliceride razgradi na proste maščobne kisline in glicerol.

Ker inzulin omogoča transport hranil v celice, se oba gradnika preneseta v maščobno celico. V mišični celici je ta prevzem onemogočen, saj ima inzulin tudi funkcijo deaktivacije encima LPL na mišičnih celicah, ki zato za energijo ne morejo porabljati prostih maščobnih kislin, četudi so prisotne v krvi (Slika 2). Inzulin aktivira tudi protein stimulacije acilacije (ASP), ki v maščobni celici združi glicerol in maščobne kisline v triglicerid. Tako kot encim ASP skladišči maščobo v adipocitih, encim hormonsko-senzitivna lipaza (HSL) cepi triglicerid na proste maščobne kisline in glicerol ter jih izplavlja iz adipocita. Tudi nanj inzulin vpliva inhibitorno in s tem onemogoči izplavljanje maščob.

Slika 2[i]. Absorbcijsko stanje adipocita ob prisotnosti maščob in ogljikovih hidratov (Prirejeno po Semple, Chatterjee in O'Rahilly, 2006).

Legenda: LPL – lipoprotein lipaza, HSL – hormonsko senzitivna lipaza, ASP - protein stimulacije acilacije

Prehrana brez maščob 

Tudi dieta brez maščob lahko povzroči pospešeno nastajanje maščobnih oblog. Ta proces se začne v jetrih, ki pod vplivom inzulina pretvorijo glukozo in fruktozo preko piruvata v Acyl-CoA in nato v maščobne kisline.

Tudi v adipocitu se glukoza preko glukoze-6-fosfata spremeni v maščobne kisline (Slika 3). Glukoza se poleg tega s pomočjo encima glicerol-3-fosfat dehidrogenaze pretvori v glicerol. Tako nastaneta oba sestavna dela za triglicerid, glicerol in proste maščobne kisline.

Slika 3[i]. Absorpcijsko stanje adipocita ob odsotnosti maščob (Prirejeno po Freudenrich, 2000).

Legenda: MK - maščobne kisline

 

Povišana vrednost inzulina poveča aktivnost LPL in ASP, inhibira pa HSL. Posledično se poveča privzem maščobe v adipocit in se hkrati inhibira izplavljanje iz adipocita ter prevzem prostih maščobnih kislin v mišicah (slika 2).

Torej ista zgodba kot pri prehrani polni ogljikovih hidratov in maščob, le da so v tem primeru malo bolj obremenjena še jetra.

Prehrana brez ogljikovih hidratov

Pri prehrani brez ogljikovih hidratov se poveča število hilomikronov, ki povečajo aktivnost encima LPL na membrani adipocitov in v mišicah. Proste maščobne kisline se tako ob razgradnji triglicerida v hilomikronu lahko porabijo tudi v mišicah. ASP s svojo aktivnostjo del prostih maščobnih kislin in glicerola pretvori v trigliceride. Zaradi nizke ravni inzulina v krvi lahko encim HSL pospešeno izplavlja trigliceride v krvni obrok (Slika 4). 

Slika 4[i]. Stanje adipocita in poraba maščobnih kislin ob odsotnostni inzulina (Prirejeno po Semple, Chatterjee in O'Rahilly, 2006).

Legenda: LPL – lipoprotein lipaza, HSL – hormonsko senzitivna lipaza, ASP - protein stimulacije acilacije

Privzem maščobe je torej v nenehnem ravnovesju z izplavljanjem in porabo prostih maščobnih kislin v mišicah.

Formula za pridobivanje maščobnih oblog

ogljikovi hidrati in maščobe ali samo ogljikovi hidrati → glicerol + maščobne kisline + inzulin

Formula za izgubljanje maščobnih oblog

nizek vnos ogljikovih hidratov → nizka raven inzulina 

Pri tej formuli vam lahko zelo pomagajo Sugar Blocker, Carb Blocker in Garcinia Slim, ki zmanjšajo željo po sladki in škrobnati hrani, zmanjšajo absorpcijo ogljikovih hidratov v telo ter uravnavajo stabilno raven glukoze v krvi, kar vam bo pomagalo pri lažjemu prehodu na nizko-hidratno prehrano.

 

Avtor besedila:

Tadej Česnik,

univ. dipl. prof. šp. vzg.,

abs. živ. in prehr.[i] Semple, R., K., Chatterjee, V., K., K. in O'Rahilly, S. (2006). PPARδ, and human metabolic disease. The Journal of Clinical Investigation, 116 (3), 581-589.

 

Gedgaudas, N., T. (2011). Primal body, primal mind. Rochester: Inner Traditions-Bear&Company.

 

Junqueira L.C., Carneiro J. in Kelley R.O. (2003). Basic histology, 10. izdaja. London: Lange Medical Books McGraw-Hill.

Lustig, R., L. (2012). Fat chance. London: Penguin Books Ltd.

Sullivan, R., J. (2009). Digestion and nutrition. New York: Infobase Publishing.[i] Freudenrich, C. (2000). How fat cells work. Pridobljeno 13.9.2015, iz http://science.howstuffworks.com/life/cellular-microscopic/fat-cell2.htm[i] Semple, R., K., Chatterjee, V., K., K. in O'Rahilly, S. (2006). PPARδ, and human metabolic disease. The Journal of Clinical Investigation, 116 (3), 581-589.